خانه / کاتالوگ دوره آموزشی / دوره روانشناسی اختصاصی آکادمی تری مارکت... (3M-PSY)

دوره روانشناسی اختصاصی آکادمی تری مارکتز (3M-PSY)


توضیحات
دوره روانشناسی اختصاصی آکادمی تری مارکتز از ۳ خصیصه منحصر به فرد تشکیل شده که آن را از همه دوره های مشابه آموزش جهانی متمایز می سازد:

۱- آموزش اصول روانشناسی مالی رفتاری مدرن و ویژگی های رفتاری حرفه ای در موفقیت فردی
۲- ارائه تمرینات بازنویسی ذهن ناخودآگاه بر اساس روش موثر نروپروگرامینگ
۳- رفع اشکال در گروه پشتیبانی و شخصی سازی و ساده سازی زیر نظر مربی

این ۳ خصیصه با هم باعث یادگیری عمیق مطالب روانشناسی مالی رفتاری و تغییرات زیر بنایی رفتاری روانی فرد می گردد. لذا سطح اهداف زندگی و پایبندی تریدر به قوانین پلن معاملاتی را بالا برده و این دوره آکادمی تری مارکتز را از بقیه آموزش های مشابه در سطح جهانی متمایز می نماید.

https://threemarkets.com/product/psychology-course/
محتوا
 • مقدمه‌ای بر ساختار آموزشی و کارگاه‌های دوره روانشناسی اختصاصی آکادمی تری مارکتز
 • _____________ ترم تحصیلی ۱ (جز سرفصل های اصلی دوره نیست) _____________
 • کارگاه ۱ – اصول پنج گانه تری مارکتز
 • کارگاه 1- درس 1 - پنج ویژگی رفتار حرفه‌ای تری ‌مارکتز
 • کارگاه 1- درس 2- بخش 1 - بحث آزاد(پنج ویژگی رفتار حرفه‌ای تری ‌مارکتز)
 • کارگاه 1- درس 2- بخش2 - پرسش و پاسخ با استاد(پنج ویژگی رفتارحرفه‌ای تری ‌مارکتز)
 • کارگاه 1- درس 3- پرسش و پاسخ با استاد
 • کارگاه1- درس 4- بخش 1 - باز کردن بحث مورچه ای- توضیح درمورد چاکراه ها
 • کارگاه 1- درس 4 - بخش2 - باز کردن بحث مورچه ای - عقابی
 • کارگاه1- درس 4- بخش 3- پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 5- بخش1- جمع بندی پنج ویژگی رفتار حرفه‌ای تری ‌مارکتز
 • کارگاه 1- درس 5- بخش2- پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 5- بخش3- پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 5- بخش4 - پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 5- بخش5- پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 5- بخش6 - پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 5- بخش7 - پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 6- بخش1 - پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 6- بخش2 - پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 6- بخش3 - بحث دانشجویان
 • کارگاه 1- درس 7- بخش1- پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 7- بخش2 - پرسش و پاسخ
 • کارگاه 1- درس 8 - مرور مباحث
 • کارگاه ۲ – شناخت ایگو و نحوه بودن در زمان حال
 • کارگاه 2- درس 1- بخش1
 • کارگاه 2- درس 1- بخش2
 • کارگاه 2- درس 1- بخش3
 • کارگاه 2- درس 1- بخش4
 • کارگاه 2- درس 1- بخش5
 • کارگاه 2- درس 2- بخش1
 • کارگاه 2- درس 2- بخش2
 • کارگاه 2- درس 3- بخش1
 • کارگاه 2- درس 3- بخش2
 • کارگاه 2- درس 4
 • کارگاه ۳ – ساختار ضروری ذهن یک تریدر موفق
 • کارگاه 3- درس 1
 • کارگاه 3- درس 2- بخش 1
 • کارگاه 3- درس 2- بخش 2
 • کارگاه 3- درس 2- بخش 3
 • کارگاه 3- درس 2- بخش 4
 • کارگاه 3- درس 2- بخش 5
 • کارگاه 3- درس 2- بخش 6
 • ________________ ترم تحصیلی ۲ _________________
 • کارگاه ۴ – معرفی قاتل زنجیره ای معامله گری
 • کارگاه 4- درس 1
 • کارگاه 4- درس 2
 • کارگاه 4- درس 3
 • کارگاه 4- درس 4
 • کارگاه ۵ – سفر مقدس – هدف گذاری موثر d5
 • کارگاه 5- درس 1
 • کارگاه 5- درس 2
 • کارگاه 5- درس 3
 • کارگاه 5- درس 4
 • کارگاه 5- درس 5
 • کارگاه 5- درس 6
 • کارگاه 5- درس 7
 • کارگاه 5- درس 8
 • کارگاه 5- درس 9
 • کارگاه 5- فایل صوتی عزم جزم
 • کارگاه 5- فایل صوتی حذف رنج - بخش 1
 • کارگاه 5- فایل صوتی حذف رنج - بخش 2
 • کارگاه ۶ – نقشه سفر – مراحل تکامل تریدر حرفه ای d14
 • کارگاه 6- درس 1
 • کارگاه 6- درس 2
 • کارگاه 6- درس 3
 • کارگاه 6- درس 4
 • کارگاه 6- درس 5- بخش 1
 • کارگاه 6- درس 5- بخش 2
 • کارگاه 6- درس 6
 • کارگاه 6- درس 7
 • کارگاه 6- فایل صوتی مثبت ماندن - بخش 1
 • کارگاه 6- فایل صوتی مثبت ماندن - بخش 2
 • ________________ ترم تحصیلی ۳ _________________
 • کارگاه ۷ – شناخت شخصیت فردی d23
 • کارگاه 7- درس 1- بخش 1
 • کارگاه 7- درس 1- بخش 2
 • کارگاه 7- درس 2
 • کارگاه 7- درس 3
 • کارگاه 7- فایل صوتی - بخش 1
 • کارگاه 7- فایل صوتی - بخش 2
 • کارگاه ۸ – شناخت متد یادگیری برتر d32
 • کارگاه 8- درس 1
 • کارگاه 8- درس 2
 • کارگاه 8- درس 3
 • کارگاه 8- درس 4
 • کارگاه 8- درس 5
 • کارگاه 8- فایل صوتی - مرکز طوفان
 • کارگاه ۹ – شناخت مدیریت ریسک ۱ – ریسک گریزی d41
 • کارگاه 9- درس 1
 • کارگاه 9- درس 2
 • کارگاه 9- درس 3
 • کارگاه 9- درس 4
 • کارگاه 9- درس 5
 • کارگاه 9- فایل صوتی - جای تنفس
 • کارگاه ۱۰ – شناخت مدیریت ریسک ۲ – ریسک پذیری d50
 • کارگاه 10- درس 1
 • کارگاه 10- درس 2
 • کارگاه 10- درس 3
 • کارگاه 10- درس 4- بخش1
 • کارگاه 10- درس 4- بخش2
 • کارگاه 10- فایل صوتی - آهسته تر
 • ________________ ترم تحصیلی ۴ _________________
 • کارگاه ۱۱ – مدیریت استرس و احساسات d59
 • کارگاه 11- درس 1
 • کارگاه 11- درس 2
 • کارگاه 11- درس 3
 • کارگاه 11- درس 4
 • کارگاه 11- فایل صوتی - برنامه ضرر
 • کارگاه ۱۲ – شناخت عدم اطمینان d68
 • کارگاه 12- درس 1
 • کارگاه 12- درس 2
 • کارگاه 12- درس 3
 • کارگاه 12- درس 4
 • کارگاه 12- فایل صوتی - کنترل حالت
 • کارگاه ۱۳ – مایندست ذهن تریدر برای برنده شدن d77
 • کارگاه 13- درس 1
 • کارگاه 13- درس 2
 • کارگاه 13- درس 3
 • کارگاه 13- درس 4
 • کارگاه 13- فایل صوتی - ترید برای بردن
 • مایندست تریدینگ برای برنده شدن-درس هایی از جنگ
 • کارگاه ۱۴ – مرور مباحث روانشناسی تری مارکتز d87
 • کارگاه 14- درس 1
 • کارگاه 14- درس 2
 • کارگاه 14- درس 3
 • کارگاه 14- درس 4
 • کارگاه 14- درس 5
 • کارگاه 14- درس 6
 • کارگاه 14- درس 7
 • کارگاه 14- درس 8
 • کارگاه 14- درس 9
 • ******** مطالب تکمیلی ******** d90
 • 16 cognitive biases that can kill your decision making
 • وبینارهای روانشناسی
 • وبینار آموزشی و پرسش و پاسخ
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی - 98.04.16
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی - 98.05.13
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی - 98.06.10
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی - 98.07.07
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی - 98.08.05
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 98.10.01
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 98.10.29
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 98.11.27
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 98.12.25
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 99.01.24
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 99.02.21
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 99.03.18
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 99.04.15
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 99.05.12
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 99.07.14
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 99.09.16
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 99.10.14
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 99.11.26
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 99.12.24
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 00.02.12
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 00.03.11
 • وبینار پرسش و پاسخ روانشناسی- 00.04.13
قوانین تکمیل
 • تمامی واحدهای درسی باید تکمیل شوند
 • منجر به صدور گواهینامه با مدت اعتبار: برای همیشه
پیش نیازها