خانه / کاتالوگ دوره آموزشی / دوره مدیریت ریسک و سرمایه اختصاصی آکادمی... (3M-MM)

دوره مدیریت ریسک و سرمایه اختصاصی آکادمی تری مارکتز (3M-MM)


توضیحات
دوره مدیریت ریسک و سرمایه اختصاصی آکادمی تری مارکتز از ۳ خصیصه منحصر به فرد تشکیل شده که آن را از همه دوره های مشابه آموزش مدیریت ریسک و سرمایه جهانی متمایز می سازد:

۱- آموزش مدیریت ریسک و سرمایه پیشرفته منطبق با روانشناسی و پرایس اکشن کاربردی
۲- انجام تمرینات متعدد و هوشمند در قالب کارگاه های عملی
۳- رفع اشکال در گروه پشتیبانی و شخصی سازی و ساده سازی زیر نظر مربی

این ۳ خصیصه با هم باعث یادگیری عمقی مطالب و پایبندی تریدر به قوانین مدیریت مالی گردیده و این دوره آکادمی تری مارکتز را از بقیه آموزش های مشابه در سطح جهانی متمایز می نماید.

https://threemarkets.com/product/money-management-course/
محتوا
 • مقدمه‌ای بر ساختار آموزشی و کارگاه‌های دوره مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز
 • _____________ ترم تحصیلی ۱ (جز سرفصل های اصلی دوره نیست) _____________
 • کارگاه ۱- اهمیت تمرکز – خارپشتی مدیریت مالی
 • کارگاه ۱ - درس ۱
 • کارگاه ۱ - درس ۲
 • کارگاه ۱ - درس ۳
 • پرسش و پاسخ
 • کارگاه ۲- اهمیت صبر – لاک پشتی مدیریت مالی
 • کارگاه ۲ - درس ۱
 • کارگاه ۲ - درس ۲
 • پرسش و پاسخ
 • کارگاه ۳ – اهمیت استمرار – مورچه ای مدیریت مالی
 • کارگاه ۳ - درس ۱
 • کارگاه ۳ - درس ۲
 • کارگاه ۴ –اهمیت دید کلی – عقابی مدیریت مالی
 • کارگاه ۴ - درس ۱
 • کارگاه ۴ - درس ۲
 • کارگاه ۵ – اهمیت انطباق – نینجایی مدیریت مالی
 • کارگاه ۵ - درس ۱
 • کارگاه ۵ - درس ۲
 • Risk of Ruin Calculator
 • Drawdown Calculator
 • How Much Money Day Traders Can Make
 • ________________ ترم تحصیلی ۲ _________________
 • کارگاه ۶ – انتظارات سفر – ریسک سرمایه اولیه
 • کارگاه ۶ - درس ۱
 • کارگاه۶ - درس ۲
 • کارگاه ۶ - درس ۳
 • کارگاه ۷ – آذوقه سفر – وابستگی به سود تریدینگ d7
 • کارگاه ۷ - درس ۱
 • کارگاه ۷ - درس ۲
 • کارگاه ۸ – اطمینان از بقا – سیستم ناظر ریسک d13
 • کارگاه ٨ - درس ۱
 • کارگاه ٨ - درس ۲
 • کارگاه ٨ - درس ۳
 • کارگاه ۹ – پذیرش احتمالات - اصل عدم قطعیت d19
 • کارگاه ۹ – درس پذیرش احتمالات - اصل عدم قطعیت
 • بحث کارگاه ۹ و ۱۶ – اصل عدم قطعیت - شناخت روانشناسی عدم اطمینان
 • کارگاه ۱۰ - تحلیل آینده بازار – اهمیت فوروارد تست d25
 • کارگاه ۱۰ - درس تحلیل آینده بازار و اهمیت فوروارد تست
 • Backtesting and Forward Testing: The Importance of Correlation
 • بحث کارگاه ۱۰ و ۱۱ - اهمیت فوروارد تست
 • ________________ ترم تحصیلی ۳ _________________
 • کارگاه ۱۱ - تعیین جهت آینده – اهمیت فوروارد تست d31
 • آموزش کاربردی فوروارد تست - Forex Simulator
 • دانلود - NinjaTrader 7
 • آموزش کاربردی فوروارد تست - NinjaTrader 7
 • How to use Market Replay in NinjaTrader 7
 • Market Replay - NinjaTrader 7 Training
 • دانلود - NinjaTrader 8
 • آموزش کاربردی فوروارد تست - NinjaTrader 8
 • NinjaTrader 8 - Playback
 • مثال ۱ فوروارد تست NinjaTrader 8
 • مثال ۲ فوروارد تست NinjaTrader 8
 • دانلود - MultiCharts NET
 • بحث کارگاه ۱۰ و ۱۱ - اهمیت فوروارد تست
 • کارگاه ۱۲- طرح های معاملاتی و ریسکهای محتمل d37
 • کارگاه ۱۲- آموزش طرح های معاملاتی و ریسکهای محتمل
 • بحث – تمرین تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۳ - مدیریت پیشامد و ریسک d43
 • کارگاه ۱۳ - آموزش مدیریت پیشامد و ریسک
 • اجزای اصلی مدیریت ریسک - امنیت اطلاعات قسمت ۱
 • اجزای اصلی مدیریت ریسک - امنیت اطلاعات قسمت ۲
 • بحث – مدیریت پیشامد و ریسک
 • کارگاه ۱۴ - درک ریسک اهرم d49
 • کارگاه ۱۴ - آموزش ۱ درک ریسک اهرم
 • کارگاه ۱۴ - آموزش ۲ درک ریسک اهرم
 • چگونه اهرم می تواند حساب کاربری شما را به سرعت خراب کند
 • ماشین حساب محاسبه کمیسیون و هزینه های قراردادهای فیوچرزها - بروکر امپ
 • بحث – درک ریسک اهرم
 • کارگاه ۱۵ - درک میزان سود به ضرر d55
 • کارگاه ۱۵ - آموزش ۱ درک میزان سود به ضرر
 • کارگاه ۱۵ - آموزش ۲ درک میزان سود به ضرر
 • بحث کارگاه ۱۴ – نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود
 • ________________ ترم تحصیلی ۴ _________________
 • کارگاه ۱۶ – شناخت روانشناسی عدم اطمینان d62
 • کارگاه ۱۶ – شناخت روانشناسی عدم اطمینان ۱
 • کارگاه ۱۶ – شناخت روانشناسی عدم اطمینان ۲
 • Building a Probability Based Mind
 • Re-building Your Survival Brain for Probability Management
 • بحث کارگاه ۹ و ۱۶ – اصل عدم قطعیت - شناخت روانشناسی عدم اطمینان
 • کارگاه ۱۷ - شناخت مدیریت ریسک - ریسک گریزی d68
 • کارگاه ۱۷ - شناخت مدیریت ریسک - ریسک گریزی
 • کارگاه ۱۸ - شناخت مدیریت ریسک - ریسک پذیری d74
 • کارگاه ۱۸ - شناخت مدیریت ریسک - ریسک پذیری
 • کارگاه ۱۹ - تعیین میزان حد ضرر و حجم معامله d82
 • کارگاه ۱۹ - تعیین میزان حد ضرر و حجم معامله ۱
 • کارگاه ۱۹ - تعیین میزان حد ضرر و حجم معامله ۲
 • کارگاه ۱۹ - تعیین میزان حد ضرر و حجم معامله ۳
 • بحث مدیریت ریسک و محاسبه سایز ترید
 • کارگاه ۲۰ - مدیریت ریسک فعال و معاملات باز d90
 • کارگاه ۲۰- مرور مدیریت ریسک فعال و معاملات باز از دید ترکیب 3M موفقیت در تریدینگ
 • آموزش ۱ استراتژی های خروج
 • آموزش ۲ استراتژی های خروج
 • آموزش ۳ استراتژی های خروج
 • آموزش ۴ استراتژی های خروج
 • آموزش ۵ استراتژی های خروج
 • آموزش ۶ استراتژی های خروج
 • وبینار آموزشی: استراتژی های خروج 98.09.24
 • بحث کارگاه ۱۵ و ۲۰ – استراتژی های خروج و مدیریت فعال معاملات
 • ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 • Contract Specifications
 • تعریف مفاهیم اندازه حرکت و معامله گری بر اساس ارزش ذاتی
 • Tick Size and Value Trading Definitions
 • NinjaTrader Margin Requirement
قوانین تکمیل
 • تمامی واحدهای درسی باید تکمیل شوند
 • منجر به صدور گواهینامه با مدت اعتبار: برای همیشه
پیش نیازها